Det har lenge vært uvisst om hjernen kan lære å se igjen etter man har blitt helt blind på grunn av, for eksempel, skader på netthinnen.

Det finnes over 40 millioner blinde personer i verden, og mange av disse har gradvis mistet synet på grunn av skader på netthinnen, eller liknende. Tidligere har man hatt store begrensninger på metoder for at disse blinde skal kunne se igjen. De siste årene har man eksperimentert med forskjellige typer proteser som skal fange opp lys som netthinnen ikke lenger klarer, men utfordringen er å få hjernen til lære å oppfatte disse signalene. Til nå har det vært mye usikkerhet rundt om man kan lære hjernen å se ved hjelp av denne typen proteser.

 Studie viser at hjernen kan lære å se igjen

Et nylig studie utført på universitetet i Pisa i Italia ble publisert på den åpne journalen PLOS Biology og mener å kunne påvise at hjernen kan lære å se igjen selv om man har vært helt blind. Studier de utførte på en gruppe pasienter viste at de var i stand til å se bildene som ble regenerert ved hjelp av en protese implantert i øyet. Dette er en spennende oppdagelse som kan gi forskningen rundt dette emnet et stort sprang forover mot at flere blinde kan få synet tilbake ved hjelp av protese-implantater.

 Man har lite kjennskap til hjernens evne til å benytte proteser

Fra tidligere har man lite kunnskap om det ville la seg gjøre for blinde med ødelagt netthinne å lære å se igjen da man har hatt lite kunnskap til hvordan hjernen skulle lære å fange opp signalene. Men med dette nye studiet, øyner man muligheter for å komme videre mot en løsning som kan fungere for mange. Mange av de 40 millioner blinde lever i fattige land og lever ofte svært vanskelige liv på grunn av mangelen på syn, og man har i fattige land ikke den samme tilgangen på hjelpemidler som man har i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *